I./ XUẤT NHẬP KHẨU GIA CÔNG:  III./ CÁC BIỂU MẪU - CÔNG VĂN KHÁC

Mẫu Hợp đồng gia công (Hàng may mặc)

  - Mẫu Hợp đồng Gia công
  - Mẫu Danh mục NPL tạm tính
  - Mẫu Thống kê TK xuất nhập
  - Mẫu nhập đĩa HQ

Tờ khai Xuất - Nhập và theo dõi thanh lý

  - Mẫu Tờ khai Nhập GC
  - Mẫu Tờ khai Xuất GC
  - Mẫu Định mức NPL Xuất GC
  - Mẫu NPL mua Viet Nam
  - Mẫu Phụ kiện chi tiết mã
  - Mẫu Theo dõi thanh lý HĐ-GC
  - Mẫu Đơn chuyển cửa khẩu (hàng di lý)
  - Mẫu Phiếu tiếp nhận - chuyển cửa khẩu
  - Mẫu Công văn hủy TK
  - Mẫu Công văn chuyển cửa khẩu
 II./ XUẤT NHẬP KHẨU KINH DOANH:  
  - Mẫu Tờ khai Nhập KD
  - Mẫu Tờ khai Nhập MMTB - KD
  - Mẫu Tờ khai Nhập tạo TSCĐ
  - Mẫu Công văn xin Nhập tạo TSCĐ
  - Mẫu Tờ khai Xuất KD
  - Mẫu Hợp đồng Xuất KD
  - Mẫu TK nhập PMD

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.