Mẫu C/O các loại

Mẫu Form A
Mẫu Form B
Mẫu Form C - ASEAN
Mẫu Form C - Japan
Mẫu Form EUR1
Mẫu Form GSTP
Mẫu Form ICO
Mẫu Form Mexico
Mẫu Form Mexico Annex III
Mẫu Form Peru
Mẫu Form Venezuela
Mẫu Phụ lục đính kèm C/O

Hồ Sơ  Xin C/O

Mẫu Đơn dề nghị cấp C/O
Giấy Biên nhận bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O
Mẫu Phiếu nộp hồ sơ tại VCCI-HCM
Mẫu Công văn nợ Tờ khai HQ
Mẫu Giấy chứng nhận
Mẫu Hồ sơ xin Form B - TP.HCM
Mẫu Hồ sơ xin Form B - Binh Dương

Hồ Sơ Đơn vị C/O

Mẫu Hồ sơ Thương nhân
Mẫu Hồ sơ Đơn vị C/O (cá nhân)
Mẫu Hồ sơ Đơn vị C/O (Tổ chức)
Mẫu Hồ sơ Đơn vị C/O thông báo thay đổi
Đơn xin mã MID

MẪU BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG

A. HÀNG CÓ XUẤT XỨ THUẦN TÚY VIỆT NAM:
     - Mẫu áp dụng chung cho tất cả các form A, B, T, ICO, MEXICO
B. HÀNG CÓ XUẤT XỨ KHÔNG THUẦN TÚY VIỆT NAM:
    I. XUẤT XỨ ƯU ĐÃI:
      1. C/O FORM A:
              - AUSTRALIA - RUSSIA, BELARUS
              - NEW ZEALAND - EU, SWITZERLAND, NORWAY, TURKEY
              - CANADA - JAPAN
      1. C/O FORM GSTP:
              - TIÊU CHÍ B - TIÊU CHÍ C
    I. XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐÃI:
         Dùng cho các form B, T, ICO, MEXICO,VENEZUELA, PERU
      1. Hàng xuất thuộc DANH MỤC HÀNG HÓA THEO TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI CƠ BẢN
         - Xuất xứ xác định chỉ qua tiêu chí về HS
         - Xuất xứ xác định qua tiêu chí tỷ lệ % của giá trị

   * Lưu ý: trường hợp tiêu chí chuyển đổi cơ bản có đề cập về công đoạn sản xuất thì phải có thêm giải trình rõ quá trình sản xuất sản phẩm thực hiện tại Việt Nam đáp ứng quy định này (bằng Quy trìnhsản xuất tóm tắt thể hiện trực tiếp dưới bảng kê, khai trên đơn C/O, hoặc thể hiện riêng)

         (xem mẫu Quy trình sản xuất tóm tắt)
       2. Hàng xuất không thuộc DANH MỤC & xuất xứ xác định theo tiêu chí chuyển đổi HS 4 số
       3. Hàng xuất không đáp ứng chuyển đổi HS 4 số, nhưng đáp ứng tỷ lệ mở rộng 15%

    * Lưu ý: Các C/O cấp bởi Bộ Công thương (C/O form A hàng giày dép XK đi EU, form D, E, S, AK), thủ tục chứng từ cụ thể theo quy định của Bộ Công thương.


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.