Lực sĩ

TỬ

Âm hoả
THIÊN LƯƠNG

Đà la
Thiên khốc

Quan phù
Long trì

Thai phụ
Thiên trù

LÂM QUAN

Hữu bật

 THÂN
Lộc tổng

THÊ

Dương hoả

THẤT SÁT

Bác sĩ
Thiên riêu

Tử phù
Nguyệt đức

Thiên y

QUAN ĐƠI

Đào hoa

 

BÁO

Âm thổ
 

Quan phủ
Kình dương
Thiên hư

Tuế phá
Thiên thọ
Đẩu quân

 

MỘC DỤC

 
Phục binh

MỆNH

Dương Kim LIÊM TRINH

Lưu hà

Long đứa 
Thiên  hỷ

TUẦN

TRÀNG SINH
_______

___________

THIÊN TƯỚNG

TÀI

Dương thổ TỬ VI**

Phục binh
Địa kiếp

Thiếu Âm
Ân quang

Thiên la

ĐẾ VƯỢNG

 

Hợi

Sửu

Dần

Tuất
PHẠM HỮU TÂM ANH
Đinh sửu               Âm nam
Tháng 6          Giản hạ thủy
Ngày 19  (Nước dưới khe)
Giờ Hợi           Thổ ngũ cục

Sao chủ MỆNH :       Cự môn
Sao chủ THÂN :  Thiên tướng
************
Mão
Dậu Thìn
Thân Mùi Ngọ Tỵ
Đại hao

PHỤ

Âm kim

Thiên Việt
Linh tinh
Thiên tài

Bạch hổ
Phượng cát
Giải thần

Lưu niên

DƯỠNG

Tả phù

CỰ MÔN

GIẢI

Âm mộc
THIÊN
CƠ*

Tiểu hao
HÓA  KỴ
Thiên sứ

Tam môn
Văn khúc
HOÁ KHOA

TRIỆT

SUY
_______

Tam thai

Bệnh phù

PHÚC

Dương thổ
 

Địa kiếp
Quả tú

PHÁ QUÂN
Phúc đức
Thiên quý

Địa võng

THAI

Thiên đức

Tướng quân

DI

Dương mộc
THAM LANG

Kiếp sát
Thiên hình
Cô thần

Thiếu dương
Thiên không
Hông loan

Quốc ấn

BỆNH

Thiên quan

THÁI ÂM

Âm thổ
THÁI DƯƠNG

Tấu hư
HÓA LỘC
Hỷ thẩn

 

Thái tuế
Thiên giải
Phong cáo

Phá toái

TỬ

Thiên thương


THIÊN PHỦ

QUAN

Dương thuỷ
VŨ KHÚC

Phi liêm
Địa không

 

Trực phù
Địa giải

 

MỘ

 
Hỷ thẩn

ĐIỀN

Âm thuỷ
THIÊN ĐỒNG

Thiên khôi
Bát toạ
Thiên mã

 

Điếu khách
Văn xương
HOÁ QUYỀN

 

TUYỆT

Đường phù


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.