Phá Toái
Quan Phủ

ĐIỀN

Âm hoả
THIÊN LƯƠNG

Đà la
Thiên quý
Thiên mã

Tam môn
Hữu bật
Văn xương

Linh tinh
Cô thân

LÂM QUAN

HOẢ KHOA
Thiên tài


Lộc tổng
Bác sĩ

QUAN

Dương hoả

THẤT SÁT

Địa không
Thiên riêu

Thiếu âm
Thiên hỷ

Thiên y

ĐẾ VƯỢNG

Lưu hà


Lục sĩ
Long trì

Âm thổ

Quang phù

Kỳ dương
Hoa cái

Phượng cát
Giải thẩn

Thiên thương

SUY

Phong cáo

Thanh long

DI

Dương Kim LIÊM TRINH

Kiếp sát
Thiên trù

Tử phù 
Thiên việt
Nguyệt đức

TUẦN

BỆNH
__________

TRIỆT

THIÊN TƯỚNG

PHÚC

Dương thổ THIÊN LƯƠNG

Phục binh
Địa kiếp

Thiếu dương
Thiên không

Thiên la

QUAN ĐỚI

 

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH
Kỷ Mão            Âm nữ
Tháng 6 Thành đầu thổ
Ngày 18 (Đất trên mặt thành)
Giờ tỵ    Hỏa lục cục

Sao chủ MỆNH :   Văn khúc
Sao chủ THÂN :  Thiên đồng
************
Mùi
Sửu Ngọ
Dần Mão Thìn Tỵ
 

GIẢI

Âm kim

Tiểu hao
Ân quang
Thiên hư

Tuế phá
Tả phù
Văn khúc

Thiên quan
Lưu niên

TỬ

HÓA KỴ
Thiên sứ

CỰ MÔN

PHỤ

Âm mộc
THIÊN

Đại hao
Thiên khốc

Thái tuế
Thiên thọ
Đẩu quân

 

MỘC DỤC

 

Tướng quân

TÀI

Dương thổ
 

 
Địa võng

PHÁ QUÂN
 
Long đức

 

MỘ

 

Bệnh phũ

MỆNH

Dương mộc
THAM LANG

Thiên hình
Hoả tính
Thiên phúc

Trực phú
HOÁ QUYỀN

Quốc ấn

TRÀNG SINH

Tam thai

THÁI ÂM

BÁO

Âm thổ
THÁI DƯƠNG

 
Hỷ thẩn
 

 

Điếu khách
Thiên giải
Quả tú

 

DƯỠNG

 
 THÂN
THIÊN PHỦ

PHU

Dương thuỷ
VŨ KHÚC

Phi liêm
Địa giải
Bát toạ

 

Phúc đức
 
HOÁ LỘC

Thiên đức
Đào hoa

THAI

Thiên khôi
Hồng loan

Tấu thư

TỬ

Âm thuỷ
 

Thai phụ
Đường phù

 

THIÊN ĐỒNG
 
Bâch thổ

 

TUYỆT

 


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.