Lộc tổn

TÀI

Âm hoả
THIÊN TƯỚNG

Bác sĩ
Kiếp sát

Phúc đức
Thiên giải
Thiên đức

 

BỆNH

Thiên tài

Lực sĩ

TỬ

Dương hoả
THIÊN LƯƠNG

Kình dương
Thiên niên

 

Tử phù
Nguyệt đức

Thiên y

TỬ

Đào hoa

THẤT SÁT

BÁO

Âm thổ
LIÊM TRINH

Thanh long
Quả tú

 

Trực phù
Thiên  việt 

 

MỘC DỤC

Hồng loan

Tiểu hao

BÀO

Dương Kim Thái tuế

Linh tinh
Thai phụ

 

Long đứa 
Thiên  hỷ

Lưu niên

TUYỆT

 

Quan phủ

GIẢI

Dương thổ CỰ MÔN*

Đà la
Hỏa tinh
Hoa cái

Bạch thổ
Địa giải
Thiên sứ

Phong cáo

SUY

Thiên la

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Dần
PHẠM HỮU TÂM
Mậu Thân                 Âm nam
Tháng 10            Đại Dịch Thổ
Ngày 6  (Đất thuộc 1 khu lớn)
Giờ Dần           Mộc Tam Cục

Sao chủ MỆNH :   Liêm Trinh
Sao chủ THÂN : Thiên Lương
************
Mùi
Sửu Thân
Hợi Tuất Dậu
Tướng quân

MỆNH

Âm kim

Địa không
Phá toái

Thiếu dương
Thiên không
Đào hoa

 

THAI

Thiên thọ

THAM LANG
Phục binh

DI

Âm mộc
TỬ
VI BH

HÓA  LỘC
Thiên phúc

Long đức

Thiên quan

TRIỆT

ĐẾ VƯỢNG
_______

 

Tấu thủ

PHỤ

Dương thổ
 

Thiên khốc
Đường phù

THIÊN ĐÔNG

Địa võng

DƯỠNG

Tang môn

Thiên hư
THÁI ÂM

Dương mộc
THIÊN CƠ

Đại hao
HÓA QUYỀN
HÓA KỴ

Tuế phá
Phượng cúc
Giải thần

Thiên mã
Thiên thương

LÂM QUAN

Thiên quý
Thiên hình

THÂN
Quân đẩu

QUAN

Âm thổ
THIÊN PHỦ
BH

Bệnh phù
Tả phù
Thiên khôi

Tử phù
Hữu Bột
HÓA KHOA

Địa kiếp
Thiên hỷ

QUAN ĐỚI

Nguyệt đức
Quốc ấn


 

ĐIỀN

Dương thuỷ
THÁI DƯƠNG

Hỷ thần
Lưu hà

Quqn phù
Long trì

 

MỘC DỤC

Ân quang

PHÁ QUÂN

PHÚC

Âm thuỷ
VŨ KHÚC

Phi liêm
Cô thần

Thiếu Âm

TRÀNG SINH

 

   


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.