THẤT SÁT

ĐIỀN

Âm hoả
TỬ VI*

Phi liêm
Kiếp sát
Phong cáo

 

Tử phù
HÓA QUYỀN

Phá ttoái
 

TRÁNG SINH

Thiên việt
Nguyệt đức


Tấu thư

QUAN

Dương hoả
 

 

Tuế phá
Thiên hũ
Thiên khốc

 

DƯỠNG

Thiên phúc

Tướng quân

Âm thổ
 

Tả phù
Văn xương
HÓA KHOA

Tuế phá
Thiên thọ
Đẩu quân

Thiênthương

THAI

 
THÂN

DI

Dương Kim

Tiểu hao
Địa không

Bạch hổ 
Thiên  thọ

 

TUYỆT

 

THIÊN LƯƠNG

PHÚC

Dương thổ THIÊN CƠ

Hỷ thẩn
HÓA LỘC
thiên riêu

 

Quan phù
Long trì
Hoa cái

Thiên y
Thiên la

MỘC DỤC

Đường phù

Tỵ

Thìn

Mão

Dần

Ngọ
NGUYỄN THỊ CÚC
Nhâm Tý               Dương nữ
Tháng 4          Tang đố mộc
Ngày 19         (Gỗ cây dâu)
Giờ Mão           Kim  tứ cục

Sao chủ 
MỆNH :    Tham lang
Sao chủ 
THÂN  :    Liêm Trinh
************
Sửu
Mùi
Thân Dậu Tuất Hợi
PHÁ QUÂN

GIẢI

Âm kim
LIÊM TRINH

Thanh long
Đào hoa
Thai phụi

Phúc đức
Thiên đức
Thiên hỷ

Thiên trù
Thiên sứ

MỘ

Lưu niên

 

PHỤ

Âm mộc
THIÊN
TƯỚNG

Bệnh phù
 

 

Thiếu âm
Thiên khôi
Hồng loan

TRIỆT

QUAN ĐỚI
_______

TRIỆT

Lực sĩ

TÀI

Dương thổ
 

Đà la
Quả tú
Thiên quan

Điếu khách
Phượng cát
Giải thần

Địa võng

TỬ

Địa giải

CỰ MÔN

MỆNH

Dương mộc
THÁI DƯƠNG

Đại hao
Đại kiếp

Tang môn
Thiên quý

Cô thần
Thiên tài

LÂM QUAN

Thiên quan

THAM LANG

BÀO

Âm thổ
VŨ KHÚC

Phục binh
Tam thai
Bát tọa

Thiếu dương 
Thiên không
HÓA KỴ

 

ĐẾ VƯƠNG

 


THÁI ÂMoo

PHU

Dương thuỷ
THIÊN ĐỒNG

Quan phủ
Kình dương

Thái tuế
Ân quang

 Thiên hình

SUY

Đẩu quân

Lộc tồn

TỬ

Âm thuỷ
THIÊN PHÚC

Bác sĩ

Trực phù
Thiên giải

 

TUYỆT

Lưu hà

Còn 2 cái dướ cùng ở giữa và Khung Chính


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.